Ramowy program

Wtorek, 17 września 2013 r.

16.00-20.00 rejestracja uczestników na XIV Zjazd PTChPRiE
18.00 zebranie Zarządu Głównego PTChPRiE
19.00-21.00 koktajl powitalny

 

Środa, 18 września 2013 r.

7.00 rejestracja uczestników na XIV Zjazd PTChPRiE
9.00 rozpoczęcie obrad

 

Czwartek, 19 września 2013 r.

9.00 rozpoczęcie obrad
17.30 zebranie Członków PTChPRiE

 

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.