Program naukowy

XIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ
I ESTETYCZNEJ

Środa, 18 września 2013 r.
09:00 - 10:00
Oficjalne rozpoczęcie
10:00 - 10:40
SESJA: CHIRURGIA TWARZY
Moderatorzy: dr n. med. Ireneusz Łątkowski,
dr n. med. Irena Grobelny
10:00 - 10:10
dr n. med. Ireneusz Łątkowski
Chirurgiczne leczenie wywijania powiek spowodowanego rybią łuską. Opis czterech przypadków.
10:10 - 10:20
dr n. med. Kamil Pietrasik
Blefaroplastyka z korekcją starczego opadania powiek.
10:20 - 10:30
dr n. med. Tomasz Zieliński
Ocena wyników zespołowego leczenia wrodzonego opadania powieki górnej.
10:30 - 10:40
dr n. med. Irena Grobelny
E-dmuchawka – system wspomagający prowadzenie terapii mowy.
10:40 - 11:00
Dyskusja
11:00 - 11:30
SESJA: CHIRURGIA RĘKI
Moderatorzy: dr n. med. Anna Chrapusta,
dr n. med. Jan Rykała
11:00 - 11:10
dr n. med. Anna Chrapusta
Ostry dyżur replantacyjny – podsumowanie doświadczeń pierwszego półrocza pracy Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego w Krakowie.
11:10 - 11:20
lek. med. Zofia Bochen
Uraz wysokociśnieniowy ręki: niewielka rana z potencjalnie groźnymi następstwami.
11:20 - 11:30
dr Hasime Terziqi
Korekta chirurgiczna przykurczu zginacza ręki u dzieci.
11:30 - 11:50
Dyskusja
11:50 - 12:05
dr Davide Tonini
N.I.L. Innowacyjna technika liposukcji infradźwiękowo-nutacyjnej (ang. Nutational Infrasonic Liposculpture)
- firma Praiston (wykład sponsorowany)
11:50 - 12:20
PRZERWA KAWOWA
12:20 - 13:40
SESJA: CHIRURGIA PIERSI
Moderatorzy:
dr hab. n. med. Jerzy Jankau, dr n. med. Andrzej Krajewski
12:20 - 12:30
lek. med. Łukasz Ulatowski
Wtórne rekonstrukcje piersi wolnymi płatami skórno-tłuszczowymi z podbrzusza.
12:30 - 12:40
dr n. med. Jerzy Kolasiński
Ocena dokładności symulacji aparatu Vectra 3D w korekcjach piersi z użyciem implantów.
12:40 - 12:50
lek. med. Marek Paul
Rekonstrukcja piersi przy użyciu uszypułowanych płatów oraz implantów silikonowych – nasze doświadczenia w latach 2008-2013.
12:50 - 13:00
dr n. med. Elżbieta Radzikowska
Autologiczny przeszczep tłuszczu - BEAULI jako metoda powiększania piersi.
13:00 - 13:10
lek. med. Anna Kasielska-Trojan
Ocena wyników chirurgicznego leczenia ginekomastii.
13:10 - 13:20
dr n. med. Jerzy Kolasiński
Ocena wartości przeszczepu tkanki tłuszczowej w zabiegach podniesienia piersi.
13:20 - 13:30
dr n. med. Jerzy Kolasiński
Zastosowanie technik małoinwazyjnych w korekcji ginekomastii.
13:30 - 13:40
lek. med. Monika Jachna-Grzesiak
Brava system i Autologiczny Przeszczep Tkanki Tłuszczowej jako bezpieczna i efektywna metoda rekonstrukcji piersi po mastektomii lub w wadach wrodzonych.
13:40 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 14:10
mgr Iwona Sekuła
Zabezpieczenie praktyk lekarskich przed utratą dochodu.
(wykład sponsorowany)
14:00 - 15:00
PRZERWA OBIADOWA
15:00 - 15:50
SESJA: TERMOGRAFIA
Moderatorzy: dr hab. n. med. Alicja Renkielska,
dr hab. n. med. Piotr Prowans, prof. nadzw. PUM
15:00 - 15:10
dr hab. n. med. Piotr Prowans, prof. nadzw. PUM
Wykorzystanie termografii i USG do diagnostyki naczyniowej płata DIEP – doniesienie wstępne
15:10 - 15:20
lek. med. Marek Łokaj
Wykorzystanie termografii do wykrywania wczesnych objawów zaburzeń ukrwienia tkanek u szczura.
15:20 - 15:30
lek. med. Norbert Czapla
Zastosowanie termowizji do projektowania płatów tkankowych – badania doświadczalne na zwierzętach.
15:30 - 15:40
lek. med. Szymon Kołacz
Wykorzystanie Termografii Dynamicznej w ocenie ukrwienia płatów złożonych w zabiegach rekonstrukcyjnych piersi.
15:40 - 15:50
dr hab. n. med. Alicja Renkielska
Bliznowce w obrazie termografii dynamicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich reakcji na standardowe leczenie. Doniesienie II.I
15:50 - 16:10
Dyskusja
16:10 - 17:30
SESJA: OPATRUNKI, OPARZENIA, ASPEKTY PRAWNE.
Moderatorzy: dr n. med. Wojciech Witkowski,
dr n. med. Ryszard Mądry
16:10 - 16:20
lek. med. Michał Nessler
Analiza profilu osoczowych cytokin i czynników wzrostu u pacjentów leczonych w fazie rekonstrukcyjnej z zastosowaniem matrycy Integra®.
16:20 - 16:30
dr n. med. Wojciech Witkowski
Spełnienie wymogów medyczno-prawnych, od których zależy pozycja procesowa chirurga plastyka w sądzie.
16:30 - 16:40
dr n. med. Wojciech Witkowski
Dwuwarstwowa matryca skóry właściwej w nowoczesnej rekonstrukcji ubytków bojowych.
16:40 - 16:50
dr n. med. Jacek Grudziński
Co wynika z koszyka Świadczeń Gwarantowanych i JGP - konsekwencje ekonomiczne i etyczne.
16:50 - 17:00
lek. med. Sergey Antonov
Zastosowanie aparatu Ilizarowa w leczeniu zastarzałych przykurczy palców o różnej etiologii.
17:00 - 17:10
lek. med. Michał Charytonowicz
Rekonstrukcja ubytków tkanek przy pomocy plastyki płatem z sieci większej.
17:10 - 17:20
dr n. med. Ryszard Mądry
Zaopatrzenie oparzenia elektrycznego wysokonapięciowego z rozległym uszkodzeniem narządów wewnętrznych oraz ubytkiem powłok.
17:20 - 17:30
dr n. med. Ryszard Mądry
Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych.
17:30 - 17:50
Dyskusja
Czwartek, 19 września 2013 r.
09:00 - 11:40
SESJA: OPERACJE TWARZOCZASZKI I
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Józef Jethon,
dr n. med. Maciej Jagielak
09:00 - 09:40
prof. Jens Ahm Sørensen
Reconstruction in Oral/oropharyngeal Cancer.
09:40 - 10:20
prof. Carlos Navarro Vila
Reconstruction of Skeletal Bone Defects of the Face (Mandible, Maxila and Middle Third of the Face)
10:20 - 10:55
dr Santiago Ochandiano Caicoya
Reconstruction of the introral soft tissues defects with regional and microvascular flaps.
10:55 - 11:10
dr n. med. Maciej Jagielak
Orthognathic surgery and immediate implant placement in posterior edentulous mandible - piezo vs conventional osteotomies.
11:10 - 11:25
dr n. med. Maciej Jagielak
Chirurgiczne definitywne leczenie nawracającej ankylozy stawu skroniowo-żuchwowego.
11:25 - 11:40
dr n. med. Maciej Jagielak
Zmodyfikowana osteotomia dolnej krawędzi trzonu żuchwy jako skuteczna metoda leczenia pacjentów z OBPS.
11:40 - 11:50
dr Andrzej Kępa
Nowy zabieg liftingujący z zastosowaniem nici PDO - HILO LIFT (wykład sponsorowany)
11:40 - 12:10
PRZERWA KAWOWA
12:10 - 13:20
SESJA: OPERACJE TWARZOCZASZKI II
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Piotr Wójcicki,
dr n. med. Ireneusz Siewiera
12:10 - 12:20
dr n. med. Ireneusz Siewiera
Osteoplastyka wyrostka zębodołowego szczęki u dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
12:20 - 12:30
dr n. med. Ireneusz Łątkowski
Korekcje porozszczepowe w materiale Kliniki i Oddziału Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju.
12:30 - 12:40
dr n. med. Marta Fijałkowska
Częstość występowania rozszczepów wargi i/lub podniebienia u dzieci łódzkich w latach 2001-2010.
12:40 - 12:50
prof. dr hab. n. med. Piotr Wójcicki
Ciężkie kraniostenozy. Operacje ratujące życie – opis przypadków.
12:50 - 13:00
dr n. med. Ireneusz Łątkowski
Stan opieki chirurgicznej nad pacjentami z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia.
13:00 - 13:10
lek. med. Krzysztof Dowgierd
Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w przypadkach niedorozwoju środkowego piętra twarzy w populacji dziecięcej.
13:10 - 13:20
dr Marek Karaś
Wieloetapowe i multidyscyplinarne leczenie wad rozwojowych twarzoczaszki.
13:20 - 13:40
Dyskusja
13:40 - 14:10
SESJA: CHIRURGIA TWARZY I SZYI
Moderatorzy: dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. nadzw. UM w Łodzi, dr n. med. Paweł Pisera
13:40 - 13:50
dr n. med. Anna Chrapusta
Wewnątrzczaszkowe porażenie nerwu twarzowego - typowe metody leczenia i modyfikacje.
13:50 - 14:00
dr n. med. Anna Chrapusta
Modyfikacja techniki „banana peel” Oticochea jako wynik doświadczeń własnych w chirurgii rekonstrukcyjnej oparzeń głowy i szyi.
14:00 - 14:10
dr n. med. Elżbieta Radzikowska
Zastosowanie taśm Serdev’a oraz autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej w leczeniu porażenia nerwu twarzowego.
14:10 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 15:30
PRZERWA OBIADOWA
15:30 - 16:20
SESJA: CHIRURGICZNE LECZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH
Moderatorzy: dr hab. n. med. Andrzej Bieniek,
dr n. med. Edward Lewandowicz
15:30 - 15:40
dr n. med. Grzegorz Kierzynka
Wyniki chirurgicznego leczenia trądziku odwróconego – opis przypadku.
15:40 - 15:50
dr n. med. Karolina Kondej
Przeszczepy tkanki tłuszczowej oraz jej komórek macierzystych - zastosowanie w medycynie regeneracyjnej.
15:50 - 16:00
lek. med. Magdalena Graczyk
Aktualne możliwości leczenia w zespole Fourniera.
16:00 - 16:10
dr hab. n. med. Andrzej Bieniek
Leczenie raków podstawnokomórkowych z zastosowaniem chirurgii mikrograficznej Mohsa oraz wycięcia chirurgicznego - analiza porównawcza.
16:10 - 16:20
dr n. med. Edward Lewandowicz
Możliwości chirurgicznego leczenia zmian skórnych w przebiegu tocznia.
16:20 - 16:40
Dyskusja

Tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.